C 30 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Đá
Bê tông
Gang
Phạm vi áp dụng
Doanh nghiệp xây đá
Ưu thế: Để sử dụng trên các bề mặt và các cạnh - Tối ưu cho đá và vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua sắc, thô