C 30 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Tính chất
Class Supra
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Vật liệu
Đá
Bê tông
Gang
Phạm vi áp dụng
Doanh nghiệp xây đá
Ưu thế: Để sử dụng trên các bề mặt và các cạnh - Tối ưu cho đá và vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua sắc, thô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều cao/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế