C 30 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Gang
Ưu thế: Để sử dụng trên các bề mặt và các cạnh - Tối ưu cho đá và vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua sắc, thô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Chiều cao /mm Mũi khoan /mm Dạng Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Thiết kế Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
Tốc độ cho phép
nén ở tâm
Thiết kế
13726
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có