C 30 R Supra Đá mài hình chậu Kronenflex® cho Đá, Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Độ cứng
Phạm vi ứng dụng
Đá
Bê tông
Gang
Ưu thế: Để sử dụng trên các bề mặt và các cạnh - Tối ưu cho đá và vật liệu khoáng nhờ hạt Silic cacbua sắc, thô
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Chiều cao/mm Mũi khoan/mm Dạng Vtối đa m/s T.độ c.phép Thiết kế
110
Đường kính
55
Chiều cao
22,23
Mũi khoan
m
Dạng
50
Vtối đa
8.600
T.độ c.phép
nén ở tâm
Thiết kế