JS 302 WQ Extra Lưỡi cưa xoi CV được mài, có răng thẳng cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, bàn bếp, Ván ép, Ván dăm, Bảng chặn, Multiplexplatten, MDF_Platten

Thô, cắt thô Cắt nhanh
Tính chất
Class Extra
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
bàn bếp
Ván ép
Ván dăm
Bảng chặn
Multiplexplatten
MDF_Platten
Phạm vi áp dụng
Holzverarbeitendes Handwerk
Ưu thế: Cắt cực nhanh, thô trên hầu hết các vật liệu gỗ - sản phẩm bán chạy nhất với tỷ lệ giá/hiệu suất rất tốt