JS 352 WQ Extra Lưỡi cưa xoi CV được mài, có răng thẳng cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, bàn bếp, Ván ép, Bảng chặn, Ván dăm, Multiplexplatten

Cắt nhanh Thô, cắt tròn
Tính chất
Class Extra
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
bàn bếp
Ván ép
Bảng chặn
Ván dăm
Multiplexplatten
Phạm vi áp dụng
Holzverarbeitendes Handwerk
Ưu thế: Cắt cong cực nhanh, thô trên hầu hết các vật liệu gỗ - sản phẩm bán chạy nhất với tỷ lệ giá/hiệu suất rất tốt