JS 601 LF Supra Lưỡi cưa xoi CV được mài, hình côn cho Gia công, Nhựa, Tấm tráng

không có mảnh vụn ở cả hai bên Tắt hành trình con lắc cắt thẳng Cắt cực sạch
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gia công
Nhựa
Tấm tráng
Phạm vi áp dụng
Bodenleger
Holzverarbeitendes Handwerk
Ưu thế: Cắt rất sạch sẽ, thẳng và không có mảnh vụn ở cả hai phía trên nhựa và vật liệu phủ nhựa - sản phẩm bán chạy nhất cho tấm mỏng và ván sàn vinyl