JS 601 WF Supra Lưỡi cưa xoi CV được mài, hình côn cho Gỗ xây dựng, Gỗ mềm, Ván ép, Bảng chặn, Ván dăm, Multiplexplatten, MDF_Platten

cắt thẳng
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gỗ xây dựng
Gỗ mềm
Ván ép
Bảng chặn
Ván dăm
Multiplexplatten
MDF_Platten
Phạm vi áp dụng
Holzverarbeitendes Handwerk
Ưu thế: Cắt thẳng, rất sạch trên gỗ và các vật liệu làm từ gỗ
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Độ dày/mm Chiều dài/mm Nạp Kết cấu Thiết kế Chiều dài có ích/mm Răng mỗi inch
8
Chiều rộng
1,45
Độ dày
130
Chiều dài
T-Trục
Nạp
Crom vanadi
Kết cấu
kreuzgeschliffen, konisch
Thiết kế
110
Chiều dài có ích
10
Răng mỗi inch
8
Chiều rộng
1,45
Độ dày
100
Chiều dài
T-Trục
Nạp
Crom vanadi
Kết cấu
kreuzgeschliffen, konisch
Thiết kế
75
Chiều dài có ích
10
Răng mỗi inch