JS 601 WF Supra Lưỡi cưa xoi CV được mài, hình côn cho Gỗ xây dựng, Gỗ mềm, Ván ép, Bảng chặn, Ván dăm, Multiplexplatten, MDF_Platten

cắt thẳng
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gỗ xây dựng
Gỗ mềm
Ván ép
Bảng chặn
Ván dăm
Multiplexplatten
MDF_Platten
Phạm vi áp dụng
Holzverarbeitendes Handwerk
Ưu thế: Cắt thẳng, rất sạch trên gỗ và các vật liệu làm từ gỗ