JS 601 WQ Supra Lưỡi cưa xoi CV được mài, hình côn cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Ván ép, Bảng chặn, Ván dăm, Multiplexplatten, MDF_Platten

Cắt nhanh cắt thẳng
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Ván ép
Bảng chặn
Ván dăm
Multiplexplatten
MDF_Platten
Phạm vi áp dụng
Holzverarbeitendes Handwerk
Ưu thế: Cắt thẳng, rất sạch và nhanh trên gỗ và các vật liệu làm từ gỗ