JS 901 WF Special Lưỡi cưa xoi CV được mài, hình côn cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Ván ép, Bảng chặn, Multiplexplatten, MDF_Platten

Cắt nhanh Lưỡi cưa cắt kim cương cắt thẳng Cắt cực sạch
Tính chất
Class Special
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Ván ép
Bảng chặn
Multiplexplatten
MDF_Platten
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Holzverarbeitendes Handwerk
Thợ xây nhà bếp
Ưu thế: Các vết cắt cực sạch, thẳng và nhanh trên gỗ và các vật liệu làm từ gỗ - Cắt đặc biệt sạch nhờ hình học răng được mài đặc biệt ở ba mặt - Cũng thích hợp cho vật liệu dày đến 65 mm