JS 951 WF Special Lưỡi cưa xoi CV được mài, hình côn cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Tấm tráng, Gia công

Tắt hành trình con lắc Cắt đường cong Cắt cực sạch
Tính chất
Class Special
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Tấm tráng
Gia công
Phạm vi áp dụng
CN nội thất
Holzverarbeitendes Handwerk
Thợ xây nhà bếp
Ưu thế: Cắt mịn và sạch trên gỗ mềm và tấm được phủ nhờ răng nhọn - Lý tưởng nhất để cắt tấm mỏng