RS 603 WF Supra Lưỡi cưa thụt CV được phay, có răng thẳng cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Ván ép, Ván dăm

Cắt đường cong Cắt cực sạch
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Ván ép
Ván dăm
Phạm vi áp dụng
Abbruchunternehmen
Holzverarbeitendes Handwerk
Instandhaltung
Monteure
Ưu thế: Lưỡi cưa có thể áp dụng phổ biến cho dầm gỗ và gỗ kết cấu có tiết diện vật liệu lớn hơn - Lưỡi cắt tinh - cũng dành cho các đường cắt cong trên vật liệu làm từ gỗ và mặt bàn bếp - Cũng thích hợp để cắt ống nhựa
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Độ dày/mm Chiều dài/mm Nạp Kết cấu Thiết kế Chiều dài có ích/mm Răng mỗi inch
19
Chiều rộng
1,2
Độ dày
230
Chiều dài
Trục vạn năng ½"
Nạp
Crom vanadi
Kết cấu
gefräst, geschränkt
Thiết kế
210
Chiều dài có ích
6
Răng mỗi inch
19
Chiều rộng
1,2
Độ dày
300
Chiều dài
Trục vạn năng ½"
Nạp
Crom vanadi
Kết cấu
gefräst, geschränkt
Thiết kế
280
Chiều dài có ích
6
Răng mỗi inch