RS 603 WR Supra Lưỡi cưa thụt CV được phay, có răng thẳng cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Cây xanh, Củi

Thô, cắt thô
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Cây xanh
Củi
Phạm vi áp dụng
Abbruchunternehmen
Holzverarbeitendes Handwerk
Instandhaltung
Monteure
Ưu thế: Lưỡi cưa CV có răng thô - Để cắt thô, nhanh trên gỗ, vật liệu gỗ và mặt bàn làm bếp - Cũng thích hợp cho gỗ tươi và củi