RS 652 WF Supra Lưỡi cưa thụt CV được mài, có răng thẳng cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Ván ép, Multiplexplatten, Bảng chặn, Ván dăm

Cắt đường cong Cắt cực sạch
Tính chất
Class Supra
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Ván ép
Multiplexplatten
Bảng chặn
Ván dăm
Phạm vi áp dụng
Abbruchunternehmen
Holzverarbeitendes Handwerk
Instandhaltung
Monteure
Ưu thế: Lưỡi cưa dùng phổ biến cho dầm gỗ và gỗ kết cấu dày tới 100 mm - Lưỡi cắt tinh - cũng dành cho các đường cắt cong trên vật liệu làm từ gỗ và mặt bàn bếp - Tỷ lệ giá/hiệu suất tốt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Độ dày/mm Chiều dài/mm Nạp Kết cấu Thiết kế Chiều dài có ích/mm Răng mỗi inch
19
Chiều rộng
1,2
Độ dày
150
Chiều dài
Trục vạn năng ½"
Nạp
Crom vanadi
Kết cấu
gefräst, geschränkt
Thiết kế
130
Chiều dài có ích
6
Răng mỗi inch