RS 902 WF Special Lưỡi cưa kiếm CV, mặt đất chéo, hình nón cho Ván ép, Multiplexplatten, Bảng chặn, Ván dăm

Lưỡi cưa cắt kim cương Cắt cực sạch
Tính chất
Class Special
Vật liệu
Ván ép
Multiplexplatten
Bảng chặn
Ván dăm
Phạm vi áp dụng
Abbruchunternehmen
Holzverarbeitendes Handwerk
Instandhaltung
Monteure
Ưu thế: Lưỡi cưa CV có răng đặc biệt với khả năng mài kim cương ba phía - Để cắt sạch trên gỗ, vật liệu gỗ và mặt bàn làm bếp - Cũng thích hợp để cắt ống nhựa
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Độ dày/mm Chiều dài/mm Nạp Kết cấu Thiết kế Chiều dài có ích/mm Răng mỗi inch
19
Chiều rộng
1,2
Độ dày
240
Chiều dài
Trục vạn năng ½"
Nạp
Crom vanadi
Kết cấu
kreuzgeschliffen, konisch
Thiết kế
210
Chiều dài có ích
7
Răng mỗi inch