RS 902 WQ Special Lưỡi cưa thụt CV được mài, có răng thẳng cho Gỗ mềm, Gỗ xây dựng, Cây xanh, Củi

Răng Vario Cắt nhanh
Tính chất
Class Special
Vật liệu
Gỗ mềm
Gỗ xây dựng
Cây xanh
Củi
Phạm vi áp dụng
Abbruchunternehmen
Holzverarbeitendes Handwerk
Instandhaltung
Monteure
Ưu thế: Lưỡi cưa dài có răng thô, đặc biệt - Đặc biệt phù hợp với gỗ mềm, gỗ tươi và củi - Cắt rất nhanh - Không kẹt trong cành và miếng gỗ dày hơn