RS 903 AF Special Lưỡi cưa thụt lưỡng kim được phay và có răng thẳng cho Gỗ có đinh, Kim loại không chứa sắt, Nhôm

Tính chất
Class Special
Vật liệu
Gỗ có đinh
Kim loại không chứa sắt
Nhôm
Phạm vi áp dụng
Abbruchunternehmen
Cửa hàng gia công kim loại
Instandhaltung
Monteure
Ưu thế: Lưỡi lưỡng kim có răng nhỏ hơn dùng cho gỗ có đinh và cho các tấm tôn, ống và tiết diện làm bằng các kim loại khác nhau - Dành cho tiết diện hở và ống thép có độ dày trung bình