Mặt hàng SB

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Mặt hàng SB
Khuôn sản xuất
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Độ dày/mm
Chiều dài/mm
Mũi khoan/mm
Dạng
Độ mịn
Dạng dập
Vật liệu mài Type
Thiết kế
Sự định hình
Kiểu máy
Dạng lỗ khoan