Mũi khoan và phụ kiện

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Mũi khoan và máy khoan
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Đường kính trục /mm
Mũi khoan /mm
Chiều rộng đoạn /mm
Chiều dài có ích
Nạp
Thiết kế mép
Sự định hình
Kiểu máy
Phù hợp với