ABH 80 Hỗ trợ khởi động khoan

Ưu thế: Thiết bị hỗ trợ khoan dành cho máy khoan khô kim cương chuyên nghiệp DB 600 F
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
55
Chiều rộng
313807
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có