Bộ DK 600 F Bộ mũi khoan lõi khô cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch ốp, Gạch lát

Phạm vi ứng dụng
Thành phấn gốm mỏng
Gạch ốp
Gạch lát
Tính chất
Thiết kế hàn cứng bằng chân không
Tính chất: Bộ mũi khoan khô 6 chi tiết trong hộp Klingspor - Thành phần: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673); Ưu thế: Các mũi khoan khô trong hộp nhôm tiện dụng và bền chắc
Thiết lập lại bộ lọc
Tốc độ cho phép Cạnh Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép
331076
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có