DB 600 F Supra Khoan kim cương cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch lát, Gạch lát, tráng men

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thành phấn gốm mỏng
Gạch lát
Gạch lát, tráng men
Tính chất
Thiết kế hàn cứng bằng chân không
Ưu thế: Máy khoan khô để khoan đúng điểm, chính xác trên các vật liệu cứng như đồ sứ, gạch granit và gạch lát - Cạnh sạch - Các lỗ chính xác - Không bị nứt, gãy hoặc tróc thành lớp - Sáp làm mát được tích hợp - Không cần nước - Tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Đường kính trục/mm Nạp T.độ c.phép Chiều cao đoạn/mm Cạnh Thiết kế mép Chiều dài có ích/mm
6
Đường kính
6,35
Đường kính trục
Mũi 1/4", lục giác
Nạp
3.000
T.độ c.phép
10
Chiều cao đoạn
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép
32
Chiều dài có ích
10
Đường kính
6,35
Đường kính trục
Mũi 1/4", lục giác
Nạp
3.000
T.độ c.phép
10
Chiều cao đoạn
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép
40
Chiều dài có ích
12
Đường kính
6,35
Đường kính trục
Mũi 1/4", lục giác
Nạp
3.000
T.độ c.phép
10
Chiều cao đoạn
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép
40
Chiều dài có ích
8
Đường kính
6,35
Đường kính trục
Mũi 1/4", lục giác
Nạp
3.000
T.độ c.phép
10
Chiều cao đoạn
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép
40
Chiều dài có ích
14
Đường kính
6,35
Đường kính trục
Mũi 1/4", lục giác
Nạp
3.000
T.độ c.phép
10
Chiều cao đoạn
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép
40
Chiều dài có ích