DK 600 F Supra Dao tiện kim cương cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch ốp, Gạch lát

Phạm vi ứng dụng
Thành phấn gốm mỏng
Gạch ốp
Gạch lát
Ưu thế: Mũi khoan khô dành cho tất cả máy mài góc tiêu chuẩn - Phù hợp với gạch, khối xây và đồ sứ cứng nhất - Định tâm rảnh tay - Khoan đúng điểm và chính xác - Cạnh sạch, lỗ chính xác - Không bị nứt, gãy hoặc tróc thành lớp - Không cần nước
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Nạp Tốc độ cho phép theo 1/min Cạnh Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
26
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
325385
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
325386
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
58
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
325387
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
65
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
325388
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
70
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
325389
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
6
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330670
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
8
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330671
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
10
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330672
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
12
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330673
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
14
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330674
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
20
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330675
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
22
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330676
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330677
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
30
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330678
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
35
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330679
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
40
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330680
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
45
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330681
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330682
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
68
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330683
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
112
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330684
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
82
Đường kính
Ren M 14
Nạp
13.300
Tốc độ cho phép
kín
Cạnh
330685
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có