DK 612 B Supra Mũi khoan R ½“ BSP Male cho Bê tông

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Ưu thế: Các mũi khoan dành cho ứng dụng phổ dụng - tốc độ cắt và tuổi thọ cao - các đoạn hình mái để cắt nhanh - có thể được sử dụng trên các máy khoan điện - đoạn thay thế xem DE 600 B
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Mũi khoan theo mm Nạp Chiều rộng đoạn theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
200
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325768
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325766
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
130
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325761
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
121
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325759
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
61
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325722
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
81
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325755
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
91
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325756
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
71
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325724
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
170
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325765
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
140
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325762
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
160
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325764
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325763
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
111
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325758
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
56
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325721
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
52
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325720
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
101
Đường kính
12,7
Mũi khoan
Ren 1/2“
Nạp
2,5
Chiều rộng đoạn
325757
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có