Nhám cuộn

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Nhám cuộn
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Độ mịn
SaU Type
Màu-dạ nỉ