Nhám cuộn

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Nhám cuộn
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Độ mịn
Vật liệu mài Type