Nhám cuộn

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Nhám cuộn
Khuôn sản xuất
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Độ mịn
Loại hạt