AN 400 Lưới mài, chống thấm nước cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Lớp phủ gel, Thạch cao, Tường trát thô, Vật liệu hỗn hợp, Gỗ, Vật liệu gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Lớp lót Lưới Polyester
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Lớp phủ gel
Thạch cao
Tường trát thô
Vật liệu hỗn hợp
Gỗ
Vật liệu gỗ
Ưu thế: Hút bụi hiệu quả và trên toàn bề mặt nhờ cấu trúc lưới mở - Mài không bụi sẽ đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho vật liệu mài - Đồng thời sự an toàn lao động được cải thiện nhờ ít hình thành bụi ở nơi làm việc - Không phụ thuộc vào các hệ thống lỗ hút bụi - Chống thấm nước
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
120
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
80
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
240
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
150
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
400
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
320
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
180
Hạt
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
100
Hạt