AN 400 Lưới mài cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Lớp phủ gel, Thạch cao, Tường trát thô, Vật liệu hỗn hợp, Gỗ, Vật liệu gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Lớp phủ gel
Thạch cao
Tường trát thô
Vật liệu hỗn hợp
Gỗ
Vật liệu gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Lớp lót Lưới Polyester
Ưu thế: Hút bụi hiệu quả và trên toàn bề mặt nhờ cấu trúc lưới mở - Mài không bụi sẽ đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho vật liệu mài - Đồng thời sự an toàn lao động được cải thiện nhờ ít hình thành bụi ở nơi làm việc - Không phụ thuộc vào các hệ thống lỗ hút bụi - Chống thấm nước
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
120
Hạt
348418
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
80
Hạt
348458
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
240
Hạt
349058
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
150
Hạt
349059
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
400
Hạt
353060
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
320
Hạt
353061
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
180
Hạt
353062
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
100
Hạt
353063
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có