CS 310 X Cuộn Jumbo có lớp lót bằng vải cho Kim loại phổ biến, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
Cửa hàng gia công kim loại
Kết cấu kim loại
Xây dựng rào chắn
Xây dựng thép
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Kiểu phổ dụng chất lượng cao đẻ gia công kim loại và gỗ - Công suất cắt bỏ tốt đối với yêu cầu cao