CS 329 JF Vải mài, KULEX cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Lớp lót Vải bông JF
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
Ưu thế: Cho phôi gia công được định hình mạnh - Sản phẩm đặc biệt phù hợp để mài khô