CS 395 X Vải bạt phủ graphit cho Gỗ, Vật liệu gỗ, Kim loại

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Vật liệu gỗ
Kim loại
Tính chất
Loại hạt Graphit
Loại phủ dạng lá
Lớp lót Vải X
Ưu thế: Giảm ma sát giữa mặt sau của băng và chi tiết tiếp xúc - Giảm tạo nhiệt trong quá trình mài - Cho phép mài tĩnh và đồng đều
Có thể giao hàng theo yêu cầu