CS 396 Y Vật đỡ

Ưu thế: Có thể cắt theo cỡ dễ dàng - Gắn đơn giản và chắc chắn trên bề mặt trơn và phẳng - Thay nhanh và dễ dàng vật liệu mài