CS 411 Y Cuộn có lớp lót sợi cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Lớp lót Y-Polyester
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Xây dựng thép
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh - Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và thép không ghỉ