CS 631 XF CEVOLUTION Cuộn từ 401 mm có lớp lót bằng vải cho Thép không gỉ, Titan

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Vải bông XF
Vật liệu
Thép không gỉ
Titan
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh liên tục, với tuổi thọ cao nhờ hạt gốm - Ngăn màu ram nhờ đa liên kết khi gia công thép không gỉ - CS 631 XF có một công nghệ CEVOLUTION mới - CEVOLUTION là vật liệu mài gốm được tối ưu hóa toàn diện. Đối với các sản phẩm có CEVOLUTION, số lượng hạt, hỗn hợp hạt và công thức được tối ưu hóa theo cách sao cho vật liệu mài mang lại hiệu suất tối đa trong lĩnh vực ứng dụng của chúng.