CS 729 X Vải mài, KULEX, chống thấm nước cho Thép không gỉ, Thép

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit Agglom.
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
Ưu thế: Cho lớp sơn hoàn thiện bán bóng với chất lượng bề mặt đồng nhất - Được phát triển đặc biệt để chà nhám cuộn và tấm với áp suất tiếp xúc trung bình - Dễ dàng xử lý khi thay đổi dây đai chà nhám do lớp lót cottonchống rách và bán linh hoạt