KL 361 JF Cuộn có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông JF
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Gỗ
Nhựa
Ưu thế: Vải mài phổ dụng chất lượng cao - Độ thích ứng tối ưu với các đường viền phôi gia công - xé sạch và dễ dàng từ cuộn
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
80
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
50
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
220
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
110
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
120
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
120
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
120
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
120
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
120
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
150
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type
100
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
600
Hạt
KL 361 JF
Vật liệu mài Type