KL 371 X Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt