KL 375 J Cuộn Jumbo có lớp lót bằng vải cho Kim loại, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông J
Vật liệu
Kim loại
Gỗ
Ưu thế: Sản phẩm tiêu chuẩn cực linh hoạt để gia công bề mặt kim loại