KL 375 J Đóng gói sẵn Cuộn có lớp lót sợi cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông J
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Sản phẩm tiêu chuẩn cực linh hoạt để gia công bề mặt kim loại