KL 375 J Đóng gói sẵn Cuộn có lớp lót sợi cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông J
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Sản phẩm tiêu chuẩn cực linh hoạt để gia công bề mặt kim loại
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 375 J
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 375 J
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 375 J
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
40
Hạt
KL 375 J
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 375 J
Vật liệu mài Type