KL 381 J Cuộn Jumbo có lớp lót bằng vải cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Keo dính/nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông J
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Sản phẩm tiêu chuẩn dùng để gia công gỗ và kim loại