KL 385 JF Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Nhựa
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông JF
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng có giá hợp lý để mài biên dạng - thích ứng tối ưu với các đường viền phôi gia công - xé sạch và dễ dàng từ nhám cuộn
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
224650
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228151
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228363
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228364
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228365
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228366
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228367
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
320
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228368
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
400
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228369
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
228370
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
278789
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
278790
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
278791
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
320
Hạt
KL 385 JF
SaU Type
278792
Số hiệu mặt hàng