KL 385 JF Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông JF
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép không gỉ
Nhựa
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng có giá hợp lý để mài biên dạng - thích ứng tối ưu với các đường viền phôi gia công - xé sạch và dễ dàng từ nhám cuộn
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
100
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
120
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
180
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
240
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
150
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
60
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type
40
Chiều rộng
25.000
Chiều dài
80
Hạt
KL 385 JF
Vật liệu mài Type

Sản phẩm thay thế