LS 309 X Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng chất lượng cao dành cho nhiều ứng dụng linh hoạt trong gia công kim loại và gia công gỗ - Tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu