LS 309 X Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng chất lượng cao dành cho nhiều ứng dụng linh hoạt trong gia công kim loại và gia công gỗ - Tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Có thể giao hàng theo yêu cầu