LS 309 X Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng chất lượng cao dành cho nhiều ứng dụng linh hoạt trong gia công kim loại và gia công gỗ - Tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt
Có thể giao hàng theo yêu cầu