LS 309 X Cuộn từ 401 mm có lớp lót bằng vải cho Kim loại phổ biến, Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Vải bông X
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng chất lượng cao dành cho nhiều ứng dụng linh hoạt trong gia công kim loại và gia công gỗ - Tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt