NRO 500 Nhám cuộn dạ nỉ cho Thép không gỉ, Nhựa, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Nhựa
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Kim loại phổ biến
Gỗ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Ưu thế: Độ thích ứng cực tốt với các đường viền bề mặt - Không tắc nghẽn - Lý tưởng để đánh bóng, vệ sinh, làm ráp và để hoàn thiện các bề mặt nói chung - Có thể dụng khô và ướt
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Ultra Fine
feinheitsgradTranslated
258874
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Ultra Fine
feinheitsgradTranslated
258889
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Ultra Fine
feinheitsgradTranslated
258894
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
260365
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
260366
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Chiều rộng
10.000
Chiều dài
Vừa
feinheitsgradTranslated
260367
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có