PL 28 C Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Gỗ, Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy C
Vật liệu
Gỗ
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài máy và mài bằng tay trên gỗ và các vật liệu khác