PL 31 B Đóng gói sẵn Sản phẩm Đóng gói sẵn cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - các đặc tính mài tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
40
Hạt
PL 31 B
SaU Type
241817
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
60
Hạt
PL 31 B
SaU Type
241818
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
80
Hạt
PL 31 B
SaU Type
241819
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
120
Hạt
PL 31 B
SaU Type
241820
Số hiệu mặt hàng
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
180
Hạt
PL 31 B
SaU Type
241821
Số hiệu mặt hàng