PL 31 B Đóng gói sẵn Giấy hoàn thiện cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Gỗ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Keo dính
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy B
Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu - các đặc tính mài tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
120
Hạt
241820
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
180
Hạt
241821
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
60
Hạt
241818
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
80
Hạt
241819
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
5.000
Chiều dài
40
Hạt
241817
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có