PS 11 AW Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Bay trét, Nhựa

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy A
Vật liệu
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Phạm vi áp dụng
Bảo trì xe
Cửa hàng sơn
Ưu thế: Mức tắc nghẽn giảm mạnh, với tuổi thọ cao nhờ lớp phủ hoạt chất bổ sung