PS 18 E Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để gia công gỗ, đặc biệt phù hợp với gỗ mềm và nhiều nhựa