PS 19 F Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt SiC
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F + vải
Vật liệu
Gỗ
Phạm vi áp dụng
Xưởng thủ công
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm công suất cao dành cho gõ cứng đặc biệt là để gia công mặt sàn packe và sàn nhà