PS 20 F Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Lớp lót Giấy F
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Thép
Phạm vi áp dụng
Ngành xử lý thép không gỉ
Trung tâm dịch vụ thép không gỉ
Xây dựng thép
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bề mặt thép không gỉ - tỷ lệ cắt bỏ cao