PS 22 K Cuộn Jumbo có lớp lót giấy cho Gỗ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thép
Ưu thế: Công suất cắt cao - Mẫu mài đồng nhất