PS 22 N Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay trên hầu như tất cả vật liệu - Nhờ phạm vi hạt lớn mà có thể sử dụng cho mài thô đến mài hoàn thiện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244597
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244599
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244611
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244612
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244613
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244614
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244615
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244616
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có