PS 22 N Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Phạm vi ứng dụng
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Nhựa
Thép
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay trên hầu như tất cả vật liệu - Nhờ phạm vi hạt lớn mà có thể sử dụng cho mài thô đến mài hoàn thiện
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244597
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244599
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244611
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244612
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244613
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244614
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244615
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 22 N
SaU Type
244616
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có