PS 22 N Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thép
Phạm vi áp dụng
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay trên hầu như tất cả vật liệu - Nhờ phạm vi hạt lớn mà có thể sử dụng cho mài thô đến mài hoàn thiện