PS 22 N Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ nửa hở
Lớp lót Giấy E
Vật liệu
Gỗ
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Bay trét
Nhựa
Thép
Phạm vi áp dụng
ngành gia công gỗ
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay trên hầu như tất cả vật liệu - Nhờ phạm vi hạt lớn mà có thể sử dụng cho mài thô đến mài hoàn thiện
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Hạt Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
240
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
180
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
40
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
60
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
80
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
100
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
120
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type
115
Chiều rộng
50.000
Chiều dài
150
Hạt
PS 22 N
Vật liệu mài Type